هزار مارکت

پلتفرم فروش هزار مارکت از اول به صورت فروش محصولات ظروف مسی استان زنجان بوده است ولی نه به صورت مارکت پلیس بلکه به صورت انبار داری، با گذشت طراحی و برنامه نویسی کم کم برنامه نویسی و طراحی اولیه ux و ui به سمت مارکت پلیس شدن و این که تمامی فروشندگان و تولید کنندگان بتواند در این پلتفرم محصولات بارگذاری کنند توسعه داده شد و با توجه به عدم شفافیت در فروش محصولات اینترنتی بحث زمان و هزینه ارسال به صورت دقیق به پلتفرم اضافه گردید و با توجه اینکه بسیاری از فروشندگان در محدوده جغرافیایی خاصی مایل به همکاری بودن شعاع دسترسی به دلخواه فروشندگان توسعه داده شد تا تمامی فروشندگان و تامین کنندگان بتواند در این پلتفرم همکاری داشته باشند و با توجه به نیاز سنجی از بازار فاز بعد دینامیک کردن اضافه کردن اصناف بود که بتوان هر صنفی رو با توجه به نیاز بازار به پلتفرم اضافه کرد و اصناف ظروف سنگی مشهد و محصولات ارگانیک تبریز، با توجه به پیدا کردن تامین کنندگان امین و دارای مجوز های لازم به این سامانه اضافه شدند و کلا پلتفرم با توجه به نیاز بازار و جامعه، به محصولات سالم و ظروف پخت و پز سالم و مورد اعتماد، و با توجه به اصل شکل گیری مجموعه هزار مارکت مبنی بر حمایت از تولیدات استان زنجان در حوزه ظروف مسی و گشترس این تفکر در سطح کشور به خصوص در حوزه محصولات بومی و اسلامی و ایرانی و سالم و مفید و بازار سازی برای تولیدات داخلی، و ایجاد فرصت برابر در سیستم توزیع و پخش تولیدات داخل، تغییر رویکرد داد و این بزرگترن نتیجه در طول بازاریابی و انتخاب محصول به صورت میدانی بوده است

تمامی موارد در پلتفرم اجرا شده و قابل لمس و مشهود می باشد 

فاز توسعه بعدی که در برنامه توسعه پلتفرم وجود دارد کمک به توزیع عمده محصولات موجود و کمک به تولیدی ها برای فروش عمده محصولات به تمامی فروشندگان خود می باشد محصولات ایرانی اسلامی به این دلیل در بازار قدرتمند نیستند و دلیل آن نه به خاطر کیفیت، بلکه به دلیل سیستم توزیع ناقص و عدم بازارسازی برای کسب و کارهای کوچک و تولید های می باشد در صورت بازارسازی از طریق هزار مارکت و درست شدن سیستم توزیع عمده و آنلاین شاهد رشد تولیدات داخلی در تمامی حوزه ها به خصوص سلامت جامعه خواهیم بود

آشنایی بیشتر با هزار مارکت