بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی

ویرایش کنید

درباره این مرکز

فرهنگ، پایه رفتارهای انسانی به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از رفتارهای اقتصادی نیز بر این بنیان استوار است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، علاوه بر نابرابری های ناحیه ای، نوعی ناهماهنگی اجتماعی نیزمشاهده می شود. این نابرابری‌ها با شدت و ضعف در نواحی مختلف این کشورها وجود دارد. به هر صورت، نابرابری های فرهنگی را نیز به دنبال دارد، بدین جهت نابرابری های فرهنگی پیامدهای بس ناگواراتر از نابرابری‌های اقتصادی دارد. 

بنابراین استان سیستان و بلوچستان با ظرفیت های که دارد میشود در زمینه های فرهنگی از آن استفاده نمود و برای این منظور مرکزی به اسم هامون در این استان با همکاری بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی راه اندازی شد.

ارائه خدمات شامل آموزش، فضای کار اشتراکی، منتورشیپ، خدمات زیرساختی و ایجاد فضای رشد تیم های نوپا در دوره ٩ ماهه شتابدهی و پیش شتابدهی است. در پلتفرم نوآوری ، امکان همکاری موثر بین سازمان ها و استارتاپ ها برقرار می شود، آموزش های نرم و سخت از صفر تا صد به علاقمندان کسب و کار ارائه می شود و در بخش مشاوره های سازمانی، به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، خدمات مشاوره کسب و کار و عارضه یابی ارائه می شود.

اهداف

به مرکز تجاری سازی و توسعه فناوری های فرهنگی هامون بپیوندید

خدمات این مرکز

رویداد کارآفرینی و فناوری

راه اندازی و ارایه خدمات شتابدهنده در استان

دستیابی به جایگاه واقعی در زمینه استارتاپ ها

همکاران ما

ویرایش کنید
هیچ محصولی یافت نشد
ویرایش کنید