درباره صنافر

سامانه ملی توسعه فناوری فرهنگی، صنافر، توسط بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان یونیدو و همچنین با کمک دستگاه ها و نهادهای متولی حوزه صنایع فرهنگی، در راستای حمایت و توسعه کسب و کارهای فناوری فرهنگی تشکیل شده است. این سامانه از تمام فعالین حوزه صنایع فرهنگی دعوت به عمل می آورد تا در یکی از هشت نقشی که در این صنافر تعبیه شده است، ثبت نام کنند. لازم به ذکر است که این سامانه اولین هدف خود را صادرات صنایع فرهنگی قرار داده است لذا فرصت بسیار خوبی فراهم شده است که فعالین صنایع فرهنگی وارد آن شده و نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

اطلاعات بیشتر
به مرکز مورد نظرت برو

درباره بنیاد

یکی از مسائل مهم در حمایت از تولید ملی، اولویت گذاری و انتخاب صنایعی است که می تواند با سرعت بالاتری توسعه پایدار و مبتنی بر ارزش های ملی را سامان دهد. با توجه به فرصت ها، تهدیدها و منابع محدود باید امکانات کشور را در برخی صنایع استراتژیک متمرکز نمود. در این راستا هنگامی که بحث از تولید ملی، ثروت آفرینی ملی، اشتغال زایی و ... می شود، نگاه ها ابتدا به سمت صنایعی چون نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و ... می رود و دیگر صنایع چندان مورد توجه قرار نمی گیرند، در حالی که اگر شاخص های ثروت آفرینی، اشتغال زایی، رشد اقتصادی و ... را در نظر بگیریم، صنایع فرهنگی یکی از مهمترین اولویت ها خواهد بود

معرفی استارتاپ های فرهنگی

همکاران