برگزار کننده

مرکز نوآوری هامون

مهلت ثبت نام

شروع دوره

30 اسفند 1398

08:00

پایان دوره

30 اسفند 1398

00:30

بوت کمپ آموزش و توانمند سازی منتور

درباره این دوره

بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی در نظر دارد تا با ایجاد شبکه فعالان عرصه صنایع فرهنگی در یک پلت فرم جامع، زمینه ساز رشد روز افزون صنایع فرهنگی درکشور باشد، در این راستا اقدام به برگزاری بوت کمپ هایی در مراکز استان ها نموده است. تمرکز بوت کمپ های حاضر بر پرورش نسلی توانمند و با استعداد در زمینه ی صنایع فرهنگی است. پیشرفت صنایع فرهنگی مسیر جدیدی را پیش روی حوزه ی مدیریت استعداد باز نموده است. در این بوت کمپ ها شناسایی استعدادهای بالقوه و بالفعل، روش های نوین استعدادیابی و استعداد پروری و نقش صنایع فرهنگی در برنامه ریزی و مدیریت استعدادها در کانون توجه قرار دارد. بنیاد در نظر دارد، قبل از سال نو در استان بوت کمپی با عنوان آموزش و توانمندسازی منتور در صنایع فرهنگی را برگزار کند تا بتوانیم به افرادی که در این زمینه تخصص و مهارتی دارند، کمک کنیم تا به پیشرفت و موفقیت بیشتری برسند.

مدرسین

خانم پژوتن

آقای اسدی

مدرک پایان دوره

مدرک این دوره از طرف دانشگاه علم و فرهنگ ، پارک علم و فناوری همدان، بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی صادر می شود.

حامیان

ازتباط با برگزار کننده

برای ثبت نام در رویداد بوت کمپ آموزش و توانمند سازی منتور کلیک کنید